A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Відділ освіти, молоді та спорту Сколівської міської ради

Повноваження та зміст діяльності КУ «Сколівський ІРЦ»

Дата: 07.11.2019 10:21
Кількість переглядів: 166

Кількість осіб, що потребують психолого-педагогічної допомоги, підтримки та супроводу постійно зростає. Це зумовлює створення абсолютно нової моделі надання комплексної психолого-педагогічної допомоги, що сприятиме реалізації ефективної адаптації, реабілітації та соціалізації осіб з особливими потребами в умовах сучасного суспільства. Визнання інклюзії як ключової передумови для забезпечення права на освіту активізувалось впродовж останніх років і закріплене в Конвенції про права осіб з інвалідністю – першому обов’язковому для всіх держав документі, що містить концепцію інклюзивної освіти.

Інклюзивна освіта має пріоритетне значення для забезпечення якісної освіти усіх дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, а також для побудови інклюзивного суспільства. Інклюзивне навчання слід розуміти як:

-           фундаментальне право усіх дітей з особливими освітніми потребами. Причому важливо, що це право належить кожній конкретній дитині, а не батькам чи опікунам. Зокрема, при виборі закладу та форми освіти батьки мають керуватись потребами та можливостями дитини, а не власними інтересами;

-           принцип забезпечення благополуччя дітей, поваги до їхньої гідності та самостійності, визнання індивідуальних особливостей дітей та їхньої спроможності до ефективної участі в суспільному житті, що забезпечить виконання Європейських стандартів;

-           засіб реалізації інших прав. Це першочерговий засіб, за допомогою якого особи з особливими потребами реалізують своє право на працевлаштування та повноправну участь у житті своїх громад. Це також основний засіб для побудови інклюзивних суспільств;

-           результат удосконалення державної політики у сфері освіти разом з відповідними  змінами у практиці роботи закладів загальної освіти з метою створення відповідних умов для навчання усіх учнів.           

      ІРЦ – установа, створена з метою забезпечення осіб з ООП доступності фізичного, соціального, економічного оточення, закладів охорони здоров'я та освіти, а також інформації та зв’язку, що може сприяти створенню можливостей повною мірою користуватися всіма правами людини.

      ІРЦ має на меті соціальний підхід у роботі з особами з ООП: в центрі уваги – особа та її особливі освітні потреби, визначення потреб особи, її сильних сторін, надання психолого-педагогічної допомоги з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, розробка рекомендацій щодо організації інклюзивного освітнього середовища та навчання дитини, постійний психолого-педагогічний супровід, раннє втручання та рання допомога, налагодження міжвідомчої співпраці, взаємодія з батьками як з ключовими партнерами розвитку дитини з ООП.

Основні завдання інклюзивно-ресурсного центру:

1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;

2) надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги;

3) ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

4) ведення реєстру навчальних закладів, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально-реабілітаційних центрів, громадських об’єднань, за згодою фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;

5) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;

6) надання методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям;

7) взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

8) надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, наявних освітніх, медичних, соціальних ресурсів для надання допомоги  таким дітям;

9) надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

10) провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

11) взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності центру для засновника, відповідного структурного підрозділу з питань діяльності центру, а також аналітичної інформації для відповідного центру.

      Сколівський інклюзивно-ресурсний центр створено рішенням районної ради ХХ сесії  VІІ скликання №425 від 14.12.2017р. (ЄДРПОУ 41868892 від 17.01.2018р.). Центр утворений з розрахунку потреб надання послуг для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження на території Сколівщини.  

       Сколівський ІРЦ працює в 4 приміщеннях Сколівської ЦРЛ на правах безкоштовного користування. Станом на 21.12.2018 р. відремонтовано 2 приміщення, на які виділено кошти  сесією Сколівської районної ради від 25.10.2018 року.

В КУ «Сколівський ІРЦ» введені такі посади: 

- вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

- вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

- практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12- 15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

- вчителя-реабілітолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

Керуючись рішенням XXІІІ сесії VІІ скликання Сколівської районної ради №510 від 19.04.2018р. «Про погодження кандидатури на посаду директора  КУ «Сколівський ІРЦ», наказом відділу освіти від 25 червня 2018 року №34-к «Про призначення Диміцької Н.Б. на посаду директора комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр», призначено Диміцьку Н.Б. директором КУ «Сколівського ІРЦ».

           Керуючись рішенням сесії Сколівської районної ради №530 від 07.06.2018 року «Про затвердження штатного розпису КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»», відповідно до Положення про проведення конкурсного відбору на посади педагогічних працівників КУ «Сколівський ІРЦ», затвердженого рішенням сесії Сколівської районної ради від 09.08.2018р. №580 «Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору на посади педагогічних працівників комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської районної ради Львівської області», 11 вересня  та 30 жовтня відбувся конкурсний відбір  на посади педагогічних працівників.

За результатами іспиту та співбесіди визначено переможців конкурсу, а саме:

  • на посади вчителя-логопеда - 2 ставки;
  • на посади вчителя-дефектолога – 2 ставки;
  • на посади практичного психолога – 2 ставки;
  • на посаду вчителя-реабілітолога – 1 ставка.

     Півтисячі українських інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) отримали доступ до п’яти всесвітньо визнаних та адаптованих методик для діагностики дітей з особливими освітніми потребами. Нові методики дають повну картину про сильні і слабкі сторони дитини, її освітні потреби.  Практичні психологи КУ «Сколівський ІРЦ» пройшли інтенсив для користувачів по роботі з комплектом діагностичних методик для ІРЦ,  успішно склали іспит  та отримали сертифікати, що дає право на користування комплектами методик для діагностики дітей з особливими освітніми потребами. Вчителі можуть опиратися на цю інформацію під час формування адаптованих чи модифікованих програм. Для дитини з ООП у школі створюють команду психолого-педагогічного супроводу. Школі треба знати освітні потреби дитини, щоб потім їх задовольнити. А визначити ці потреби тепер може ІРЦ, бо має чим їх вимірювати.

Фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру:

      Впродовж 2019 року КУ «Сколівський ІРЦ» реалізовано мікропроект «Капітальний ремонт по заходах з енергозбереження комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської районної ради Львівської області» (заміна вікон).

     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» та від 10 липня 2019 року № 637 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 319» на засадах співфінансування з місцевим бюджетом Сколівської районної ради, здійснюється закупівля спеціального автомобіля призначеного для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-ресурсного центру (мобільний інклюзивно-ресурсний центр).

     Оскільки, у Сколівському районі на сьогоднішній день існує комплекс проблем, пов’язаних із надаванням інклюзивних послуг особам з особливими освітніми потребами, а саме:

-           недостатньо розвинута транспортна інфраструктура району через географічне положення, складність транспортного сполучення із віддаленими селами, що створює труднощі доступу осіб з особливими освітніми потребами до надання інклюзивних послуг;

-           складна економічна ситуація: багато родин осіб з особливими освітніми потребами перебувають в складних фінансових та  матеріальних умовах, що унеможливлює  їх приїзд в стаціонарний інклюзивно-ресурсний центр;

-           незабезпеченість багатьох осіб з ООП транспортом або за станом здоров’я їх не можна транспортувати.

       Функціонуючий мобільний інклюзивно-ресурсний центр дасть змогу вирішувати дані проблеми. Спецавтомобіль приїжджатиме до дітей з особливими потребами згідно з індивідуальною програмою, що дасть змогу проводити діагностику, корекцію та реабілітацію даної категорії дітей. Мобільний інклюзивно-ресурсний центр надаватиме консультативну допомогу та підтримку родинам, де виховуються особи з особливими освітніми потребами, проводитиме консультації як для самих осіб, так і для усіх членів їхніх родин з метою формування позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей, інформуватиме громадськість.

     Цьогоріч рішенням сесії Славської селищної ради було розглянуто питання дофінансування КУ «Сколівський ІРЦ» відповідно до штатного розпису та виділено кошти для повноцінного функціонування центру. В даний час ІРЦ просить розглянути на черговій сесії Славської селищної ради питання щодо фінансової допомоги для здійснення  заміни дверей у приміщеннях центру,  оскільки неможливо забезпечити належні умови у кабінетах.

     Радіємо, що нашими партнерами є люди, які покликані допомогти дітям отримати якісну освіту та жити повноцінним суспільним життям.

     Ми пишаємося тим, що маємо надійних партнерів, відданих благородній справі забезпечення прав дітей. Це партнерство надихає нас оптимізмом та додає віри у краще майбутнє, адже, прагнення жити за світовими стандартами починається з впровадження якісно нових принципів і підходів передусім до дітей. Відображення основ гуманізму, демократичних цінностей і є інклюзивна освіта, де всі діти є цінними та активними членами суспільства.

     Віримо, що спільними зусиллями нам все вдасться.« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора